By 2g1c2 girls 1 cup

Tuesday Jul 26
Error
  • Error loading Components: Incorrect key file for table 'jos_components'; try to repair it SQL=SELECT * FROM jos_components WHERE parent = 0
  • Error loading Menus: Incorrect key file for table 'jos_components'; try to repair it SQL=SELECT m.*, c.`option` as component FROM jos_menu AS m LEFT JOIN jos_components AS c ON m.componentid = c.id WHERE m.published = 1 ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
  • Error loading Components: Incorrect key file for table 'jos_components'; try to repair it SQL=SELECT * FROM jos_components WHERE parent = 0
  • Error loading Components: Incorrect key file for table 'jos_components'; try to repair it SQL=SELECT * FROM jos_components WHERE parent = 0
  • Error loading Components: Incorrect key file for table 'jos_components'; try to repair it SQL=SELECT * FROM jos_components WHERE parent = 0
  • Error loading Components: Incorrect key file for table 'jos_components'; try to repair it SQL=SELECT * FROM jos_components WHERE parent = 0

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/content/z/s/o/zsoltkovessy/html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/content/z/s/o/zsoltkovessy/html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/content/z/s/o/zsoltkovessy/html/components/com_content/helpers/route.php on line 106

Hadak Útján

A Magyar Bajtársi Közösség lapja


 

______________________________________________________________________________________

Bemutatkozik az M.H.B.K.

Borbás Károly írása

A második világháború végén Magyarország is a szovjet megszállás áldozata lett. A menekültek százezrei között a harcoló magyar katonák is a határon túlra kerültek. Leventék, fegyveres önkéntesek, Szent László hadosztály és más katonai alakulatok. Később, amikor a menekültek közül sokan visszatérhettek...

______________________________________________________________________________________

Magyarnak megmaradni

Borbás Károly írása

Gondolatébresztő hónap a december. Ötvenötödször gyújtom meg Hazámtól távol, a karácsonyfa gyertyáit. Lángja, misztikus fénye visszaidézi az emlékeket. 1956. A levert szabadságharc után, december elején régi szomszédunk átjött búcsúzni.  „Nem magyar az, aki  elhagyja a hazáját” volt a megvető válaszom. Ridegen váltunk el...

Részletek

___________________________________________________________________________________

Karácsony 1944

Részlet Fekete István novellájából:

Karácsony első napja…Soha ilyen karácsonyt! Szólnak az ágyúk, kelepelnek a géppuskák. A harc állítólag a hűvösvölgyi hadapródiskolánál folyik. Budapesten, mely  - szintén állítólag – az ország szíve. Jaj de beteg ez a szív! Talán romlott is…

___________________________________________________________________________________

Még mindig...

…akadnak megszállott öregek, akik hallgatják a vágóhídra küldött sok tízezer áldozatáról szóló síránkozást - írja nekünk Pákozdról, egy felháborodott „olvasó.”  Mit kerestek ott a katonák és aki odaküldte őket, arról szobrot akarnak állítani, utcát nevéről elnevezni - gúnyolódik tovább a levélíró...

___________________________________________________________________________________

Hősök Napja 2011

Borbás Károly írása

A Hősök Napját minden év utolsó vasárnapján tartják Magyarországon, és az emigrációban. Eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy „nemzetünk hősi halottainak kegyeletes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni.”

______________________________________________________________________________________

Hadifogságom első karácsonya

Borbás Károly írása

Nem így képzeltem el. A huszonhatodik karácsonyomat a budai várban töltöttem el bajtársaim körében. Szolgálatom miatt nem lehettem otthon, de a telefonon Édesanyámmal beszélhettem s megígértem, ha vége lesz ennek a zavaros világnak, együtt fogjuk meggyújtani a békét jelentő gyertyákat. Mindkettőnk könnyeitől nedves volt a telefonkagyló.

Részletek

_______________________________________________________________________________

Vitéz Detre Gyula karácsonyi levele

Bajtársaim!

Szeretném, ha velem együtt visszaálmodnátok a békés szép gyermekkort, a szülői szeretetet,az örömteli Jézuska várás meghitt napjait…Iskolánkban a karácsonyi vakációig még hátralévő napok számlálását csodavárását…. Álmodjuk vissza a felejthetetlen otthont...

Részletek

_______________________________________________________________________________

Októberi események, drámák

A Hadak Útján (október-november-december) vezércikke

Mindig szomorúan vettem kezembe a tollat október hónapban, most azonban elfog a keserűség. Miért veri a magyarokat a Sors, mit vétettünk, hogy annyi csapás éri hazánkat? Az árvíz után most a vörös iszap, ami évekre pusztította el sok magyar kenyerét, földjét, féltve őrzött házát, emlékeit. Miért ? Aljas emberek mohó vagyonát gyarapító gondatlanság. Halált okozó óriási károkat előidéző pusztításért, valakik  felelősek.

Részletek

_______________________________________________________________________________

Kegyelet az 56-os hősöknek

1956. november 4-én a szovjet tankok százai vérbe fojtották tizenkét napos szabadságunkat. Még ma sem ismeretes az áldozatok száma. Az emigrációban számos emlékmű hirdeti hősies forradalmunkat. Ezen a napon világszerte mécsesekkel rója le kegyeletét a nemzethez hű magyarság.

Részletek

_______________________________________________________________________________

Kordonok nélkül

Borbás Károly írása

Az új miniszterelnök beszédét több tízezer honfitársunk hallgatta zászlóerdőben helységtáblákkal a kézben a Parlament előtti Kossuth Lajos téren. A lelkes tömeg látványa könnyeket csalt ki szememből. Nyolcezer kilométernyi távolságra vagyok a látottaktól, de a TV képernyője segítségével, ott vagyok közöttük. Valóság ez, vagy csak álom? - mert nincs kordon a szónok előtt. Igen, ez  valóság, megszűntek a vasrácsok sok sok év után.

Részletek

_______________________________________________________________________________

Hősök Napja 2010

A hazáért elesett katonák emlékezete

Idén is megemlékeztek az elesett magyar katonákról a torontói magyarok a Hősök Napja alkalmából, május utolsó vasárnapján. A rendezvényt a Borbás házaspár szervezte, akik a Magyar Bajtársi Közösség lapja, a Hadak Útján kiadói is egyben. Az ünnepségen közreműködtek Szentiványi György és Bácsi Tamás zongoraművészek, a Szent Erzsébet Iskola versmondó diákjai, Kasza Marton Lajos saját költeményével, a Kodály táncosok, a közönség és a Borbás házaspár, Erzsébet és Károly.

Részletek

_______________________________________________________________________________

Június 4 - A trianoni tüntetés

A kezdeményezés a Magyarok Világszövetsége ( MVSz ) elnökségétől indult el. Meg kell jegyeznem azonban, hogy ennek az eseménynek volt előzménye. Négy évvel ezelött a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és franciaországi szövetségeseik szerveztek egy tüntetést Versailles-ban. Úgy tervezték, hogy a versailles-i kastély fő bejáratától a triánoni palotáig vonulnak. Nem számolok be a négy évvel ezelőtti tüntetésről mert arról annak idején írtam, a Hadak Útján folyóiratunk meg is jelentette, de több európai magyar hírszolgálat is beszámolt, köztük a Kossuth rádió is.

Részletek

_______________________________________________________________________________

TRIANON 90 ÉV UTÁN

Prof. Dr. Pungur József írása

Három alapvető magyar magatartás alakult ki Trianonnal kapcsolatban az elmúlt 90 évben. 1) A kommunista, balliberális és kozmopolita álláspont, mely szerint a trianoni nemzetcsonkítást egyszerűen el kell fogadni mint realitást. Minden kommunista, balliberális és kozmopolita magyar kormány ezt vallotta vagy külső nyomásra, vagy  önként vállalva, lemondva midenfajta nemzetpolitikáról és az elszakított 3.5 millió magyarságról. 2) Egy romantikus elképzelés is él a történelmi  Nagy Magyarország helyreállítására. Azonban a történelmi Magyarország helyreállítására ma már lehetetlen...

Részletek

_______________________________________________________________________________

Hol sírjaink domborulnak...

Vinczer S. Péter Hősök napi beszéde a torontói Magyar Házban

Történelmünk során sajnos a szabadság oltárán szinte minden évszázadban rengeteg höst áldoztunk, legtöbb esetben a túlerővel szemben, de sokszor kétfarkasközt egy hazááért ahogy nóta szól.
JOGOS A KÉRDÉS, hogy mitől lesz hős egy katona, egy tiszt, vagy egy államférfi, de nem csak férfiak, hiszen hős volt Zrínyi Ilona, vagy az egri nők, és az újkori történelmünkben az 56!-os szabadságharc ifjú hölgyei.
MI TESZ VALAKIT HÖSSÉ? Születni kell hősnek, vagy az adott pillanat vállalása teszi azzá az egyszerű enbert.

Részletek

_______________________________________________________________________________

Angyal vidd a hírt…

A Hadak Útján 526. számának vezércikke:

Amikor ezeket a sorokat írom november végén, még mindig hatása alatt vagyok, azoknak az eseményeknek amelyeknek felidézése lapunk hasábjain olvasható, a 90 évvel ezelőtti történések, a Nemzeti Hadsereg bevonulása Budapestre.

Részletek

_____________________________________________________________________________

Reménykedve a forradalom győzelmében

Beszélgetés Borbás Károllyal, a Szabadságharcos Világszövetség torontói csoportjának volt elnökével

Az 56-os forradalomra emlékező sorozatunk újabb riportja

Ha igaz, hogy  „Borbás” harcost jelent  akkor Károlynak, a vezetéknévhez híven kijutott a harcokból és a harcias életből. Mai napig is harcol a magyarság igazáért, negyedévenként megszerkeszti az MHBK Bajtársi Híradó, Hadak Útján című folyóiratot.  Minden komolysága mellett egy joviális, kedves egyéniség, aki humorával vidám hangulatot teremt barátai és ismerősei körében. Ma mégis elkomolyodik, mert az 56-os forradalomra emlékezik…

Részletek

______________________________________________________________________________________

NOVEMBER 4

Borbás Károly írása

Az Ontárió-tó partján álló 56-os emlékmű előtt égő mécsesem ide-oda táncoló lángját merengve nézem. A  parton hűvös szél játszik a pici lángocskával. Körülötte a sok mécses lángja, mint egy „chorusline”  a színpadon, táncol, mozog, a szél zenéjére. Valahonnan messziről a múltból,  hangokat hoz a kanadai szél...

Részletek

______________________________________________________________________________________

1944. OKTÓBER TIZENÖT

Magyar történelmünknek ez a napja, ami 65 évvel ezelőtt történt, ahány könyvet veszek a kezembe, mind másképpen írja le az eseményeket  Két fontos rápillantás a kötetre: Ki az írója és mikor jelent meg. Így kell  megítélni a leírtakat, mi a valóság, mit fogadhatunk el hitelesnek.  Kevesen vannak már a tanúk, akik azokban a napokban szereplői voltak az eseményeknek.

Részletek

______________________________________________________________________________________

Vezércikk - Hadak Útján, június

Amikor ezeket a sorokat írom, otthon a gellérthegyi Sziklakápolna arra a tízezer kitelepítettre emlékezik, akiket 59 évvel ezelőtt, 1950 június 23-tól kezdődően  a kommunisták Hortobágyra, a magyar Gulágra hurcoltak.

Részletek

______________________________________________________________________________________

Könyvismertetés - A Romanelli-misszió

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében került sor május 12.-én Dr. Szabó Mária „A Romanelli-misszió” című könyvének bemutatójára. A könyv messze túlmutat tudománytörténeti, katonapolitikai szempontokon. Az általános, az egyetemes emberi helytállás példáját örökíti meg egyetlen ember tevékenységének feltárása révén.

Részletek

_______________________________________________________________________________________

TÖRTÉNELMÜNK TÜKRÉBŐL IDÉZEM HŐSEINKET

Kasza Marton Lajos beszéde a Hősök napi ünnepségen

Többezer éves magyar múltunk, számolatlan hőst adott a hazának s az őket megillető emlékezésnek. Az időben elszórtan, a hőstettek sokszor még az ellenségből is kiváltották a tiszteletet és a történelem lapjain az elismerés tisztelete a mai napig így maradt  meg. A hozzánk közelálló s egyéni tiszteletet kiváltó hőseinket idézem csak. Igy hajtok fejet ma én is előttük, örök-mécsest gyújtva emlékeik előtt, tudva azt, hogy lelkük Urunk, Istenünk Fényhonában várják a feltámadást...

Részletek

_______________________________________________________________________________________

Hősök Napja, 2009

A Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének megemlékező ünnepsége

„A katonahősök példát adtak a jövőnek, mert a Ma és a Jövő, leginkább bebizonyított tettekből tanul!” – mondotta többek között Kasza Márton Lajos, a Kanadai Magyar Írószövetség elnöke, ünnepi beszédében. Szépszámú résztvevők jelenlétében tartotta meg az MHBK torontoi csoportja 2009. május 31.-én délután a Hősök Napja megemlékezését, a torontoi Magyar Kultúrközpontban. Borbás Károly bevezető szavai után méltó műsorral emlékeztek meg, a hazáért életüket föláldozó magyar katonákról.

Részletek

_______________________________________________________________________________________

Mind Hősök Ők

Goór György írása

„Hősök azok voltak akik helytálltak ott ahova a kötelesség, a parancs, a sors vagy a végzet abban a pillanatban és azok között a körülmények között állította őket! A hősiesség szempontjából tulajdonképpen mindegy, hogy féltek-e vagy sem, hogy a helytállásuk az életükbe került-e vagy sem! A hősiesség egyetlen követelménye a helytállás!” - Így fogalmazta meg 1980-ban ezt az évszázadokra visszamenő legszebb és legnemesebb magyar erényt Majsay Otmár, akkori főcsoport vezetőnk, aki a m. kir. Honvédség egyik legeszesebb és legjózanabbul gondolkozó vezérkari tisztje volt.

Részletek

_____________________________________________________________________________________________

Vörös uralom Magyarországon, 1919

Borbás Károly írása

Részlet a Hadak Útján című lapunk 524-i számából

Előző számunkban megírtuk, hogyan alakult meg az első világháború befejezése után a kommunista uralom Magyarországon, ami 133 napig tartott, Tanácsköztársaság néven. Vix alezredes, a budapesti Antant katonai misszió vezetője átadja a magyar-román demarkációs vonalat tartalmazó un. Vix-jegyzéket a Berinkey-kormánynak. Március 20.-án, Gróf Károlyi Mihály köztársasági elnök és Berinkey Dénes miniszterelnök a Vix-jegyzék szóbeli elutasítása után, lemond.

Részletek

_______________________________________________________________________________

Áprilisi tréfa vagy mégsem?

Borbás Károly írása

Vezércikk a Hadak Útján március-áprilisi számából

Bolondos hónap ez az április. Hogy ne tűnjön április elsejei tréfának a magyar kormány fejének lemondása, kilenc nappal megelőzte bejelentését, és „bedobta a törülközőt.

Részletek

______________________________________________________________________________________

A katonahősök példája örök

Mint minden évben, úgy most is a két világháború elesett hős katonáira emlékezett a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége. Híres ősünk Széchenyi István gondolatával egyetértve kezdte bevezetőjét Borbás Erzsébet, a megemlékezés műsorvezetője és rendezője. „Az első és a második világháborúban elesett hős katonáinkra emlékezünk, és azokra is, akik a háborúk következményeként vesztették életüket...

Részletek

 

További rovatok és linkek

Egri Csillagok nyomában
Történelem gyerekszemmel
Német Josi és Szíki Károly egri kalandjai

FILMBEMUTATÓ:
2014. MÁRCIUS 21., PÉNTEK ESTE 7 ÓRA
Helyszín: A Szent Erzsébet Templom Hallja

egri csillagok nyomaban

MagTV - Hungarian Magazine
Új magyar TV műsor Torontó és környékén

magtv poster


2.magtv bal-400

Bemutatjuk DVD sorozatunkat
Ízelítő DVD produkcióinkból itt
helikon COVER UJ_m

magyar_elet

Könyvajánló

zsoltbook073 copy